Tule někotre wobrazy wo złotym kwasu Jurja Krawca a jeho mandźelskeje Angely 27. meje w Ralbičanskej cyrkwi kaž tež wo "šlawanju" po tym w Šunowje