Sie sind hier: Startseite > Gratulačny spěw

Gratulačny spěw

 

 

Gratulačny spěw muskemu chorej „Delany“ k 40. narodninam
 
Zanjeseny wot muskeho chora Smječkecy na jubilejnym koncerće dnja 03.04.2011 w Šunowskej Fabrikskej hospodźe.
(Tekst a hudźba: Jandytar Hajnk-Förster, Smječkecy
 
W swojich krótkich gratulačnyc h słowach zwurazni J.Hajnk mjez druhim:
„...byrnjež su waše włosy zdźěla hižo slěborne, su waše hłosy złoćane!“
 

 
Spěwy klinča w serbskim ludźe,
a wšo so wjeseli.
Wjesołosć tuž tu a druhdźe,
tež tu na žurli.
Refren:
We Łužicy wšě wědźa to,
wšak kóždy chór---- je bohatstwo----,
wam spěwarjam---- dźens wulki dźak!----
 Chór „Delany“ tón je off cak!
/:Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!“
2.
Tu na sławnym jubileju
to radosć z nami je.
Hdźež so spěwa, róža kćěwa,
rěka w(e) spěwje.
Refren: We Łužicy wšě wědźa to,
wšak kóždy chór----je bohatstwo----,
wam spěwarjam----dźens wulki dźak!----
Chór „Delany“ tón je off cak!
/: Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!:/
3.
Alfons Hrjehor , serbski wučer,
chór waš załoži.
Z toha časa chór waš muski
wšitkich zahori.
Refren:
We Łužicy wšě wědźa to,
wšak kóždy chór----je bohatstwo----,
wam spěwarjam----dźens wulki dźak!----
Chór „Delany“ tón je off cak!
 
/:Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!:/
 
4.
Dalši dirigent a wučer
bě Pawoł Kulowski.
Přihot’wał je z měrnej ruku
was na wuspěchi.
Refren:
 We Łužicy wšě wědźa to,
wšak kóždy chór----je bohatstwo----,
wam spěwarjam----dźens wulki dźak!----
Chór „Delany“ tón je off cak!
/:Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!“:/
5.
Běłowłosač Wolfgang Frister
bě z Budyšina tu.
Je was wjedł, je swěru pomhał
wšitkim k wjeselu.
Refren: We Łužicy wšě wědźa to,
wšak kóždy chór---- je bohatstwo----,
wam spěwarjam----dźens wulki dźak!----
Chór „Delany“ tón je off cak!
:/„Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!“
6.
Michał Janca aktualny
je w rjedźe nawodow.
Chwata z SLA do delan
na tu wulku show!
Refren:
We Łužicy wšě wědźa to.
 Wšak kóždy chór----je bohatstwo----,
wam spěwarjam----dźens wulki dźak!----
Chór „Delany“ tón je off cak!
/:Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!.:/
 
 
7.
K štyrcećinam wjele zboža
tudy na žurli.
Wulki postrow z małych Smječkec
njech was zwjeseli!
Refren:
We Łužicy wšě wědźa to,
chór delanski---- je bohatstwo----,
wam spěwarjam----dźens wulki dźak!----
„Chór Delany“, tón je off cak!“
/:Ja, ihr seid die Besten,
viel besser als im Westen!:/
 
 
 
 
 
 
 

Zdźělenki


Pytamy stajnje nowych angažowanych spěwarjow do našeho muskeho chóra. Najnuznišo trjebamy muži w starobje 30 do 50 lět, kotrež přicpěwaja sej w spěwanje w druhim basu našeho spěwneho ćělesa. Přiwšěm pak su tež wšitcy dalši zajimcy, kotřiž chcedźa Serbski muski chór Delany ze swojim hłosom zesylnić lubje witani. Chór zwučuje prawidłownje na wutorach wot 19 hodź. w Konječanskej Burskej stwě, kotraž je w tamnišim towarstwowym domje „Delany“ při gratowni wohnjoweje wobory zaměstnjena.

So mnohich nowych spěwarjow nadźijejo přepropšamy tuž wšitkich zajimcow na naše přichodne zwučowanja:

předsydstwo muskeho chóra Delany

 

Mitteilungen


Wir suchen ständig neue und engagierte Sänger für unseren Chor. Am dringendsten brauchen wir Männer im Alter von 30 bis 50, die sich zutrauen bei uns im zweiten Bass (sehr tief) zu singen. Abgesehen davon sind auch alle anderen Interessenten, egal welchen Alters und welcher Stimme, die den sorbischen Männerchor Delany mit ihrer Stimme verstärken möchten, recht herzlich willkommen. Unser Chor probt regelmäßig an Dienstagen ab 19 Uhr in der Cunnewitzer Bauernstube im dortigen Vereinshaus „Delany“, das sich gleich neben dem Feuerwehrgerätehaus befindet.

Auf regen Zuspruch und viele neue Sänger hoffend ladet alle Interessenten zur nächten Übungsstunde ein:

der Vorstand des Sorbischen Männerchores Delany    

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login