Serbski muski chór Delany
headerimage

 

Serbołużycki Chór Męski DELANY

Chór został założony w 1971 roku, w Konjecach/Cunnewitz, Łużyce. Jego pierwszym dyrygentem był naucziciel Alfons Hrjehor z Konjec. Już pierwszym swoim koncertem chór zdobył sobie serca domowej publiczności. Z małej grupy śpiewaków wkrótce rozrósł się do pełnego chóru męskiego. Z okazji 10-lecia powstania grupy nadano chórowi nazwę „Serbski muski chór DELANY / Serbołużycki Męski Chór DELANY który koncertował między innymi w Polsce, Czechach i na Węgrach. Od 1985 nawiązano partnerskie kontakty z grupami śpiewaczymi w Czechach i na Słowacji. Po politycznych zmianach nawiązano kontakty z grupami śpiewaczymi w starych krajach Rep. Federalnej Niemiec. W 1990 Pawoł Šołta Kulowski objąl stanowisko dyrektora artystycznego, 2006 do 2009 był to Wolfgang Frister i od 2009 do 2012 Michał Janca. Od marca 2012 roku Delany Andreas Hentzschel dyrygował serbołużyckim chórem męskim do momentu, gdy opuścił chór na własną prośbę w 2019 roku. Po długich poszukiwaniach serbołużycki chór męski Delany od początku 2020 roku ma młodego i dynamicznego dyrektora artystycznego Mateja Kowara. 30-latek jest nauczycielem muzyki i potrafi poprowadzić środowisko chóralne na nowe horyzonty.
Chór posiada szeroki repertuar do którego wchodzą serbołużyckie i niemieckie śpiewy ludowe, kompozycje z Oratorium Zejlera i Kocora, muzyka kościelna i inne. Obecnie chór liczy 35osób w wieku od 26 do 83 lat, z 14 miejscowości. W 1984 chór za swoja działalność otrzymał nagrodę imienia Ćišinskiego a w 1989 nagrodę artystyczną Domowiny – Związku Serbów Łużyckich. Od 2005 ma Serbołużycki Męski Chór DELANY CD.
nach oben